General


      Programul de formare „Introducere în Tehnologia Informaţiei” se înscrie în demersul de creştere a investiţiei în capitalul uman din educaţie în cadrul POSDRU, Domeniul major de intervenţie 1.3., răspunzând nevoilor de restructurare a formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar – profesori de Limba engleză.

 

     Scopul programului de formare îl constituie formarea competenţelor de utilizare a tehnologiei informatice, prin regândirea  strategiilor de predare- învăţare-evaluare.

     Obiectivele programului de formare sunt:

  • Utilizarea TIC în formarea personalului didactic;
  •  Perfecţionarea cunoştinţelor cadrelor didactice în domeniul TIC prin instrumente moderne inovative de instruire;
  • Crearea unei reţele virtuale colaborative între membrii grupului ţintă;
  • Încurajarea utilizării TIC în predarea şi evaluarea competenţelor lingvistice;

Realizarea unui continuum conceptual şi metodologic între formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice.


I want to join

If you want to join our courses, please complete one of the digital documents by following this link. 

Thank you!


Guide to JoinPerioada Sustenabilitate


Site activity

  • Pagini accesate: 1,103,320
  • Vizitatori unici: 62,761

Forumurile active contin:

  • 1282 subiecte
  • 63946 comentarii

Au fost trimise 9948 invitatii la cursuri.
This site is not optimized for Internet Explorer V6