România, prezentă la « BETT Show » 2014 cu un nou proiect educaţional de succes


Data publicare: 
Thu, 01/30/2014

 Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesionalǎ în sprijinul creşterii economice şi dezvoltǎrii societǎţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.3.„Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesionalǎ”

Codul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62665

Titlul proiectului:Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice

 

România, prezentăla « BETT Show » 2014 cu un nou proiect educaţional de succes

 

Specialiștii români au prezentat la cel mai mare târg educațional din lume de la Londra rezultatele unui proiect care susține inovația în predarea limbilor străine

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2014

Cel mai mare eveniment din lume dedicat tehnologiei în educaţie, BETT Show 2014, desfăşurat în perioada 22-25 ianuarie 2014, s-a bucurat de prezenţa a peste 700 de expozanţi. Printre aceştia s-a numărat şi echipa românăcare a implementat proiectul  „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” ID 62665. Scopul participării a fost de diseminare a rezultatelor proiectului şi pe plan internaţional, acesta înregistrând un real succes în România prin impactul major în sistemul de învăţământ.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni” și a fost implementat de Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu SIVECO Romania.

 

Proiectul se adresează cadrelor didactice din mediul preuniversitar care predau limba engleză şi promovează ideea inovaţiei prin introducerea tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) la clasă şi a metodelor pedagogice moderne de predare şi evaluare a cunoştintelor.

 

Prezenţa standului românesc la această expoziţie a fost apreciată de numeroşi vizitatori care i-au călcat pragul. Aceştia au fost cuceriţi de metodele inovative în materie de tehnnologie şi tehnici de predare a limbii engleze la clasă, promovate în cadrul proiectului. Delegaţia română a fost bucuroasă să le prezinte acestora beneficiile utilizării instrumentelor software specializate în predarea limbii engleze în contextul tendinţei globale de dinamizare a procesului educaţional formal. De asemenea, experţii internaţionali în educaţie din rândul vizitatorilor au beneficiat de mijloace de informare suplimentare precum broşuri şi filme de prezentare ale proiectului.

 

În cadrul proiectului, profesorii de limba engleză au beneficiat de un program de formare destinat iniţierii în utilizarea instrumentelor TIC la clasă şi metodologiilor inovative de predare aliniate  standardelor europene în domeniul predării şi evaluării cunoştinţelor de limba engleză.

Soluţia furnizată în cadrul proiectului a constat într-un portal educaţional şi lecţii digitizate atât pentru cursul destinat dobândirii competenţelor informatice cât şi pentru cursul ştiinţific, de specialitate, bazat pe noile metodologii de predare. Portalul educaţional a pus la dispoziţie aplicaţii informatice destinate creării de instrumente de evaluare a competenţelor lingvistice precum şi un forum care a favorizat crearea unei reţele informatice colaborative între profesori.

Cu ajutorul soluţiilor software specializate, profesorii învață cum să predea eficient şi apoi să evalueze în mod standardizat, sprjinind cursanţii să devină autonomi şi să dobândească, la rândul lor, competenţele cheie necesare în noua societate bazată pe cunoaştere.

“Proiectul POSDRU ID 62665  a promovat  integrarea şi folosirea tehnologiilor moderne în predarea limbii engleze. Profesorii au fost provocaţi să–şi regândească strategia de predare utilizând o gamă largă de activităţi şi resurse care au legatură cu noile tehnologii menite să creeze un cadru colaborativ şi interactiv la clasă. Elevii devin, la rândul lor, prin activităţile independente de învăţare, autorii unor materiale-suport care pot fi folosite pentru îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi a competenţelor digitale”a declarat Inspector General MEN, Anca-Mariana Pegulescu, membru al delegaţiei române la Londra.

 

BETT Show 2014 a dovedit încă o dată că sprijină ideea unei comunităţi internaţionale a educaţiei în care specialişti de pretutindeni se dovedesc a fi surse de inspiraţie unii pentru ceilalţi în drumul spre o educaţie modernă şi eficientă.

 

Pentru mai multe informaţii vă invităm să accesaţi portalul proiectului: http://engleza-fse.edu.ro/

 

Persoana de contact:

Daniel Dinu

Coordonator formare

Tel: 0728.887.891

email: daniel.dinu@siveco.ro


I want to join

If you want to join our courses, please complete one of the digital documents by following this link. 

Thank you!


Guide to JoinProject Sustainability


Site activity

  • Site Counter: 2,827,899
  • Unique Visitor: 166,943

Forumurile active contin:

  • 1577 subiecte
  • 79734 comentarii

Au fost trimise 9948 invitatii la cursuri.
This site is not optimized for Internet Explorer V6