La Braşov se deschide sesiunea de formare a cadrelor didactice care predau limba engleza


Data publicare: 
Thu, 10/06/2011

Ministerul Educaţiei  Cercetǎrii, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO România, organizează joi, 27 octombrie 2011

, ora 11.30 la Hotel Aro Palace din Braşov, sala Europa 1

Conferinţa regională care va marca deschiderea sesiunii de formare pentru cadrele didactice de limba engleză, în cadrul proiectului „Formarea continuă a cadrelor didactice pen

tru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice

Sunt invitaţi să participe atât formatorii care au fost selectaţi să facă parte din grupul ţintă secundar, cât şi cadrele didactice din Regiunea Centru ce sunt potenţiali participanţi la cursurile de formare destinate grupului ţintă principal.

 

În cadrul acestui eveniment vor fi prezentate informaţii despre statusul activităţilor derulate până în prezent în cadrul proiectului. 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii capitalului uman din educaţie prin dezvoltarea competenţelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, în scopul utilizării instrumentelor digitale în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea standardizatǎ a competenţelor lingvistice.

Grupul ţintă principal al proiectului este format din 4500 de cadre didactice care predau limba englezǎ. Până în prezent a fost selectat grupul ţintă secundar format din 100 de cadre didactice care predau limba engleză în şcoli din toate regiunile de dezvoltare.

Proiectul contribuie la dezvoltarea şi creşterea competitivitǎţii capitalului uman din educaţie, oferind profesorilor de limba englezǎ un program de formare profesionalǎ centrat pe tehnici pedagogice interactive, aliniate standardelor europene şi utilizarea instrumentelor TIC moderne în predare şi evaluare.

 

Proiectul se deruleazăpe o perioadă de 30 de luni şi este cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesionalǎ în sprijinul creşterii economice şi dezvoltǎrii societǎţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul Major de Intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesionalǎ”.

 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:

Persoana de contact: Margareta Marin

Telefon: 0730.020.697

E-mail: margareta.marin@siveco.ro

www.engleza-fse.edu.ro


I want to join

If you want to join our courses, please complete one of the digital documents by following this link. 

Thank you!


Guide to JoinProject Sustainability


Site activity

  • Site Counter: 2,827,899
  • Unique Visitor: 166,943

Forumurile active contin:

  • 1577 subiecte
  • 79734 comentarii

Au fost trimise 9948 invitatii la cursuri.
This site is not optimized for Internet Explorer V6