Formular de preînscriere


Se completează NUMELE complet așa cum apare în actul de identitate. Se vor folosi diacritice.

Se completează PRENUMELE complet așa cum apare în actul de identitate. Cratima se scrie în cazul când aceasta există între două sau mai multe cuvinte. Se vor folosi diacritice.

Se completează denumirea Facultății așa cum apare în Diploma de Licență.  Ex.: Facultatea de Științe. Se vor folosi diacritice.

Se completează denumirea instituției superioare de învățământ absolvită așa cum apare în Diploma de Licență.  Ex.:  Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Se vor folosi diacritice.

Așa cum apare în Diploma de Licență. Ex.:  Limba și literatura română - limba și literatura engleză. Se vor folosi diacritice.

Se menționează doar anul absolvirii.

Denumirea completă a unității de învățământ în care vă desfășurați activitatea.

Adresa unității de învățământ în care vă desfășurați activitatea.

Alegeți județul de care aparține unitatea de învățământ unde vă desfășurați activitatea.

Se alege organizarea administrativă de care aparține unitatea de învățământ unde vă desfășurați activitatea.

Adresa completă de domiciliu așa cum apare în cartea de identitate. Ex.: Tulcea, Str. Podgoriilor, nr. 1, Bl.1, sc. 1, et.1, ap.1, jud.Tulcea.

Se completează un singur număr de telefon valabil. Ex.: 0740xxxxxx

OPTIUNI ORIENTATIVE PENTRU CENTRUL DE FORMARE*

I want to join

If you want to join our courses, please complete one of the digital documents by following this link. 

Thank you!


Guide to JoinProject Sustainability


Site activity

  • Site Counter: 2,827,899
  • Unique Visitor: 166,943

Forumurile active contin:

  • 1577 subiecte
  • 79734 comentarii

Au fost trimise 9948 invitatii la cursuri.
This site is not optimized for Internet Explorer V6