General


Cursul specific limba engleză se înscrie în contextul general prevăzut în planul de acţiune al Comisiei Europene privind multilingvismul, care a stabilit o viziune pentru politicile lingvistice care depăşeşte predarea limbilor străine şi include toate limbile vorbite în Europa

La nivel naţional, planul de acţiune a fost considerat drept cadru pentru acţiune. Tendinţa de reformare a sistemelor educaţionale pentru a respecta principiul limba maternă plus alte două limbi străine, enunţat la Barcelona, era deja evidentă în mai multe state membre. Principalul impact al planului de acţiune la nivel naţional a fost acela de a orienta şi sprijini politicile naţionale pentru a acţiona în domeniile strategice.

În acest context, la nivel naţional, reformele s-au concentrat, în principal, asupra următoarelor domenii:

  • revizuirea întregului  sistem educaţional din perspectiva învăţării continue a limbilor străine;
  • creşterea ofertei de limbi străine la nivelul învăţămantului secundar;
  • creşterea investiţiilor în formarea profesorilor de limbi străine;
  • revizuirea programei, a examenelor şi a certificatelor pentru a le alinia cu Cadrul European comun de referinţă pentru limbi;
  • folosirea programelor europene şi a instrumentelor dezvoltate de Comisie şi de Consiliul Europei în vederea revizuirii sistemelor educaţionale naţionale, dezvoltarea de materiale şi teste de limbă adecvate, promovarea formării profesionale a profesorilor de limbi străine şi cooperarea la nivel european în şcoli.

I want to join

If you want to join our courses, please complete one of the digital documents by following this link. 

Thank you!


Guide to JoinProject Sustainability


Site activity

  • Site Counter: 2,827,899
  • Unique Visitor: 166,943

Forumurile active contin:

  • 1577 subiecte
  • 79734 comentarii

Au fost trimise 9948 invitatii la cursuri.
This site is not optimized for Internet Explorer V6