7-14 aprilie 2013


In perioada 07-14.04.2013 se va desfăşura în Londra (Marea Britanie) activitatea de implementare a pachetului educaţional, cu 50 profesori de limba engleză, pentru schimb de experienţă şi transfer de competenţă în domeniul noilor tehnologii informatice aplicate în predarea/învăţarea limbii engleze, acordat în cadrul proiectului strategic POSDRU/87/1.3/S/62665 „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”.

Pachetul educaţional oferit ca subvenţie pentru profesorii de limba engleză selecţionaţi dintre absolvenţii cursurilor urmate în cadrul proiectului, vizează transferul de competenţă şi perfecţionarea nivelului de competenţe atins în domeniul utilizării tehnologiilor informatice şi a instrumentelor digitale în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice, pe baza cerinţelor Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

Activitatea de implementare a pachetului educaţional se va desfăşura pe baza unei proceduri de selecţie riguroase şi transparente care să asigure accesul participanţilor care au postat pe portalul proiectului teste de evaluare a competenţelor conform standardelor Europass.


I want to join

If you want to join our courses, please complete one of the digital documents by following this link. 

Thank you!


Guide to JoinProject Sustainability


Site activity

  • Site Counter: 2,827,899
  • Unique Visitor: 166,943

Forumurile active contin:

  • 1577 subiecte
  • 79734 comentarii

Au fost trimise 9948 invitatii la cursuri.
This site is not optimized for Internet Explorer V6