17-19 februarie 2012


Ministerul Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului şi Sportului organizează în perioada 17-19 februarie o Întâlnire de lucru pentru formarea monitorilor judeţeni pentru proiectul strategic „Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” POSDRU/87/1.3/S/62665.

În cadrul activităţii se vor instrui experţii care vor realiza monitorizarea desfăşurării şedinţelor de curs din centrele de formare. Scopul monitorizării desfăşurării cursurilor este de a îmbunătăţi calitatea organizării cursurilor şi de a realiza o fluenţă ridicată în urmărirea şi raportarea indicatorilor către minister.  Se are în vedere o instruire practic-aplicativă, un accent deosebit fiind pus pe instrumentele de monitorizare şi pe indicatorii care trebuie raportaţi lunar.

Data anunt: 
Fri, 02/17/2012

I want to join

If you want to join our courses, please complete one of the digital documents by following this link. 

Thank you!


Guide to JoinProject Sustainability


Site activity

  • Site Counter: 2,827,899
  • Unique Visitor: 166,943

Forumurile active contin:

  • 1577 subiecte
  • 79734 comentarii

Au fost trimise 9948 invitatii la cursuri.
This site is not optimized for Internet Explorer V6